Üzgünüz.
Bu video sadece Türkiye'den izlenebilir.
Sorry, this video is not available from outside of Turkey
Orijinal Adı: Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümü
Yıl: 2015
Süre: 3 dk
Dil: Türkçe ve İngilizce
https://kusif.ku.edu.tr/

İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenen Fon Verenler için Sosyal Etki Ölçümlemesi Projesi Mayıs 2015'ten Eylül 2016'ya kadar sürecektir. Türk sivil toplum kuruluşlarına iki yönden yardım etmeyi hedefleyen proje sayesinde KUSIF, ilk olarak fon veren kuruluşların kendi sosyal etkilerini ölçümlemeleri için teknik bilgi aktaracak, ikinci olarak da fon verdikleri sivil toplum kuruluşlarının sosyal etki ölçümleme sürecine dahil olması konusunda eğitim desteği verecektir.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, KUSIF, Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik ederek sosyal etki yaratılma amacı ile Koç Üniversitesi’nde kurulmuştur. KUSIF’in sosyal etki yaratmak için ilk fonksiyonu, deneyimsel öğrenmeyi teşvik ederek, ileri düzeyde bilgiye ve önemli ağlara erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri olan öğrencilere, öğretim görevlilerine ve eğitim çalışanlarına yönelik “Kaynak ve Uygulama Merkezi” olmaktır. KUSIF’in sosyal etki yaratmak üzere bir diğer fonksiyonu ise, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve içinde bulunduğumuz toplum için “Sosyal İnovasyon Kolaylaştırıcısı” olmaktır. KUSIF, sosyal etki yaratmak için sosyal sektöre (sivil toplum, kamu kurumu, sosyal girişimciler) karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için yardımcı olurken, özel sektörün (firmalar, girişimciler ve kurum içi girişimciler) toplum ile daha verimli çalışması için destek ağları, etkin izleme & değerlendirme yöntemleri ve sürekli gelişen kaynaklar oluşturacaktır. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman ve kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedeflemektedir.