Kullanım Sözleşmesi

www.surdurulebiliryasam.tv'nin Genel Kullanım Şartları, Genel Kurallar ve Yasal Sorumluluklar:

Aşağıda belirtilen kurallar, şartlar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Sözleşmesi’nin www.surdurulebiliryasam.tv (“SYTV”) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen SYTV sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.


SYTV, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

www.surdurulebiliryasam.tv, SYTV’nin Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde gösterilen (veya aynı kriterlerle SYTV için seçilen) belgesellerin, kısa filmlerin ve animasyonların Türkçe alt yazı ile izlenebileceği, özel, kamu ve/veya sivil toplum kurumlarının sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına ilişkin filmlerinin ve bilgilerinin paylaşılabildiği ve bu filmlere SYTV'ye üye olan kullanıcıların yorum yapabileceği bir web sitesidir. Belgeseller, SYTV’nin web sitesinde ücret mukabili veya ücretsiz olarak izlenebilmekte ve üyelik seçeneği sunularak Kullanıcının filmlere veya bilgilere ilişkin sağlanmış olan hizmetlerden faydalanması amaçlanmıştır.


1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları


SYTV tüm kullanıcılara açıktır. Bireysel Üyelik ücretsizdir; Kurumsal Üyelik ise kurum tipi ve üyelik kategorisine göre ücretli veya ücretsizdir. Bireysel Üye olmadan film izlemek mümkündür; ancak yorum yapma, beğenme, favorilere ekleme, gösterim düzenlemek gibi site fonksiyonları sadece üye kullanıcıların kullanımına açıktır.

SYTV’nin Üye Kullanıcılara sağlamış olduğu portal hizmetlerinden faydalanılabilmesi için, Kullanıcı’nın web sitesinde üye olmak üzere doldurulması zorunlu alan olarak belirtilen e-mail adresini, ad ve soyadını sisteme eklemesi ve bir şifre belirlemesi gereklidir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan, siteye üye olan veya olmayan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi.

1.2. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması.

1.3. Üye Kullanıcıların isim, soyad, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Üye Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

2. İçerik Kullanımı

2.1. SYTV’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. SYTV içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya SYTV'nin izni olmadan link vermek yasaktır.

2.2. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı SYTV’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.3. SYTV’ye iletilen tüm eleştirilerin hakkı SYTV'ye aittir, istenildiği taktirde SYTV tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.1. Üye Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olabilmek için sisteme girdiği tüm verilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebi ile SYTV’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

3.2. Üye Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru olmadığının saptanması halinde SYTV, ilgili Kullanıcı’nın site üyeliğini askıya alabilir ve gerekmesi halinde iptal edebilir.

3.3. Üye Kullanıcı, sisteme giriş şifresini bir başka kişi veya kurumla paylaşması halinde doğacak tüm zararları ve şifrenin paylaşılmasından kaynaklanan tazmin taleplerinin tümünü karşılayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. Kullanıcı, web sitesine üye olmadan veya üye olduktan sonra site tarafından kendisine sağlanan imkanları mevzuata uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kusuruyla SYTV’nin web sitesini kullandığı esnada sitenin arızalanmasına, çalışmasını durdurmasına veya sekteye uğramasına veya herhangi bir fiili ile web sitesinin donanım ve yazılımsal diğer teknik kısımlarının zarar görmesine sebebiyet vermesi halinde, ortaya çıkacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca SYTV, Kullanıcı’nın bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit etmesi halinde, üyeliği iptal ederek Kullanıcı’nın siteye erişimini engeller. SYTV’nin bu konudaki hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin 4.4. maddesinde belirtildiği üzere, web sitesini kamu düzenini bozucu ve genel ahlaka aykırı amaçlarla kullanamaz ve SYTV’nin sağladığı hizmet gereği tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuattan ve ikili sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine ve halel getirecek şekilde faaliyette bulunamaz. Ayrıca, SYTV’ye ve web sitesinde yer alan filmlerin veya bilgilerin fikri mülkiyet haklarına sahip kişi ve kurumlara ait olan telif hakkı ve sair haklarını hiçbir surette ihlal edemez, web sitesinde yer alan verilerin hiçbirini ticari amaçlarla kullanamaz çoğaltamaz, iktisap edemez yeniden yayınlayamaz ve üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz. Halka açık bir gösterim yapmak isteyen Üye Kullanıcılar’ın, SYTV’ye ait web sitesinde yer alan “Gösterim Düzenle” seçeneği aracılığı ile burada istenen bilgileri, SYTV aracılığı ile yönetmen/yapımcıyla paylaşması ve gösterim izni alması gerekmektedir.

3.6. Kullanıcı, SYTV’nin yer sağlayıcı olması nedeniyle, kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından beyan edilen fikir ve düşüncelerin hukuka uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendi beyanlarından ötürü karşılaşabileceği hukuki veya cezai yaptırımlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder.

3.7. Kullanıcı, SYTV’nin web sitesine üye olan diğer Kullanıcılar’ın verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve ulaşmaya teşebbüs etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4. SYTV'nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. SYTV, kendi yayın ilke ve politikalarının gerektirmesi halinde, Üye Kullanıcı’nın üyeliğini tek taraflı olarak silebilir. Bu durumda, Üye Kullanıcı tarafından girilmiş olan şahsi veriler derhal imha edilir. Üye Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmakla, SYTV’nin bu tasarrufunu peşinen kabul etmiş sayılır.

4.2. SYTV, web sitesinin ve üyelik işleminin sonrasında sağlanacak olan portal hizmetlerinin hatasız çalışması için gereken azami özeni gösterdiğini beyan eder.

4.3. SYTV, web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından sağlanan diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Bu bilgiler, SYTV tarafından Kullanıcılar’a önceden bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve çıkartılabilir.

4.4. SYTV, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde hüküm ifade edecektir.

5- Gizlilik

5.1. SYTV, Üye Kullanıcılar tarafından web sitesine erişim amacı ile girilmiş olan verilerin (“Kişisel Bilgi”) korunması için gereken azami özeni göstermekle yükümlüdür.

5.2. SYTV Kullanıcılar’ına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Kullanıcılar’ın özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin Kişisel Bilgi’lerini kullanabilir. SYTV, üyenin portal hizmetlerini alırken www.surdurulebiliryasam.tv internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. www.surdurulebiliryasam.tv yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

5.3. SYTV, üyenin Kişisel Bilgi’lerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya SYTV ya da SYTV’nin web sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
b) SYTV ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde,
c) SYTV’ye ait web sitesinde ve SYTV’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere Kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
d) Kullanıcı’nın, web sitesinden ve SYTV’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcı'ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir. SYTV, Kullanıcılar’ının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

5.4. Kullanıcı’ların sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" veya “çerez” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Kullanıcı, bu websitesini üye olmadan kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya üye kayıt formunu doldurup onayladığı ve üye olduğu andan itibaren SYTV sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. SYTV, Kullanıcı tarafından işbu sözleşmede yer alan kuralların ihlali durumunda her türlü hukuki, idari ve cezai haklarının saklı kalmak üzere işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir, Üye Kullanıcı’nın üyeliğini iptal edebilecektir.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

8. Tebligat Adresleri

8.1. SYTV sitesi Üye Kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak Üye Kullanıcının SYTV'ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3. Yine SYTV’nin kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın SYTV tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.