Manifesto

Aslolan yaşamın sürdürülebilirliğidir...

İçinde bulunduğumuz mevcut durumu anlamak için bütüncül bakabilmek,

sistemleri ve sistemlerin birbiriyle etkileşimini anlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Değişim yaratabilmek için çözüm odaklı olmanın

ve çözüm üretebilmek için de yaratıcı olmanın etkili olduğuna inanıyoruz. 

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne yıllarca yön veren bu düşünceler surdurulebiliryasam.tv'nin de özünü oluşturmaktadır.