Duyurusu yok.
Susuzluk filmi yüzyılın başlarında cereyan eden en önemli su hakkı mücadelelerini ele alıyor. Dünyanın üç kıtasına yolculuk ederek suyunu, toprağını ve onurunu korumak için sokaklara çıkan, hayatını riske atan, dişe diş mücadele veren insanların öykülerini anlatıyor. O günlerden bu yana, son on yılda dünyanın dört bir yanından yüzlerce su hakkı mücadelesi daha ortaya çıktı. Belirli miktarda ve kalitede suyun bir hak olduğunu, alınıp satılamayacağını, şirketlerin ve devletin elinde bir ekonomik metaya çevrilemeyeceğini söyleyen su hakkı savunucuları bir araya geliyor ve haykırıyor: Su adaleti olmadan demokrasi de olmaz.
08/12/2014 11:40

Beğendiği film yok.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında Miraç Banu Gündoğan yönetimindeki ekiple önce Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde ve sonra da Bilimce A.Ş.’de rehber öğretmen olarak çalıştı. 1998-2001 yıllarında TED Ankara Koleji’nde öğretmenlik yapan Akgün, eğitim alanındaki tecrübelerini 1999-2002 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünde yaptığı yüksek lisans programı ile birleştirdi. 2003 yılında İsveç Enstitüsü bursu kazanarak Lund Üniversitesi’nde LUMES Programı’nda Uluslararası Çevre Bilimi alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanan Akgün, 2004 yılında Norveç’te Oslo Üniversitesi Centre for Development and the Environment (SUM – Kalkınma ve Çevre Merkezi) adlı kurumda Enerji, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma eğitim programını Norveç Dış İlişkiler Bakanlığı – Kalkınma Birliği Ajansı (NORAD) bursu alarak tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Paris’te UNESCO Uluslararası Hidrolojik Program‘da Michael Bonnell ile birlikte su yönetimine halkın katılımı üzerine uluslararası bir proje yürüttü. 2005-2009 yılları arasında Katalan Hükümeti bursu ile İspanya’da Barselona Otonom Üniversitesi’nde Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Çevre Bilimi ve Teknolojileri Enstitüsü) adlı kurumda Politik Ekoloji alanında doktora programına devam etti. 2005-2008 yılları arasında Avrupa Birliği destekli “Methods and Tools for Integrated Sustainability Assessment” (MATISSE – Bütünleşik Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi için Yöntemler ve Araçlar) araştırma projesinde Joan David Tàbara danışmanlığında araştırmacı asistan olarak çalıştı. Aynı yıllarda Barselona merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Eco-union’da eğitmen ve danışman olarak çalışan Akgün İlhan, İspanya’da su yönetimi ve politikası ve Yeni Su Kültürü hareketi üzerine profesyonellere yönelik kurslar yürüttü. Türkiye’de ve İspanya’da su yönetimini eleştiren sosyal hareketleri karşılaştırmalı olarak incelediği doktora tezi “Social Movements in Sustainability Transitions: Identity, Social Learning & Power in the Spanish and Turkish Water Domains” ile 2009 yılında doktorluk ünvanını kazandı. 2011 yılında “Yeni Bir Su Politikasına Doğru: Türkiye’de Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler” adlı kitabı yazdı. 2012-2018 yılları arasında Su Hakkı Kampanyası'nda çalıştı. 2017 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde Çevre ve Turizm adlı bir lisans dersi veriyor. Akgün 2012-2018 yılları arasında Açık Radyo'da Su Hakkı adlı bir program hazırladı ve sundu. 2018 yılının Mayıs ayından bu yana Açık Radyo'da Sudan Gelen adlı başka bir radyo programının yapımcısı olarak devam ediyor.