BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı.

İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday, bu hayale ulaşmak için;
• örnekler oluşturma
• var olana destek olma
• bilginin dolaşımını sağlama
yolunda çaba gösteriyor ve çalışmalarını bu üç amaç doğrultusunda yürütüyor.

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek.

Buğday Derneği'nin, ekolojik yaşamı destekleme niyetini gerçekleştirmek amacıyla atttığı adımların hizmet ettiği amaçlar şöyle sırlanabilir:
• Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi
• İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması
• Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması
• Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması.
Fotoğraf yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.