Demir Enerji; iklim değişikliği, karbon kredisi geliştirme, yenilenebilir enerji, çevre, enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanlarında öncü uluslararası ve yerel projelerde çalışmış ekip üyeleri tarafından danışmanlık şirketi olarak kurulmuştur. Projelerimize yaklaşımımız ilgili teknik, yasal, proje yönetimi, finansal, sosyal ve ekoloji konularını kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır.
Demir Enerji; çokuluslu şirketler, inşaat şirketleri, sanayi, özel yatırımcılar, yerel yönetimler, STK’lar ve enerji tüketicileri için geniş bir yelpazede yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır.
Dört uzmanımız, iklim değişikliği stratejisi, karbon kredisi geliştirme, yapılı çevrede enerji, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında çalışmaktadır.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.