İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

Sürdürülebilir Kalkınma, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımdır.

Küreselleşme süreciyle birlikte dünyada giderek önem kazanan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının geniş kitlelere ulaşarak, daha etkili ve başarılı olmasını sağlayan temel platform İş Dünyası olmuştur.

Yeniliklere her zaman daha açık olan ve çağın gelişmelerine daha hızlı uyum sağlayabilen İş Dünyası, ulusal ve uluslararası düzeydeki örgütlü çalışmalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımının da öncülüğünü yapmaktadır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek öne çıkan Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı, uzun yıllardır hızlı ve planlı kalkınmayı hedefleyen, ancak geçen sürede kaynaklarını yeterince verimli kullanamayan ülkemiz açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

Eşsiz jeostratejik konumuyla küreselleşmenin etkilerini giderek daha çok hisseden, pek çok alanda hızlı ve köklü değişimler gerçekleştirerek Avrupa Birliği’ne katılmayı amaçlayan Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma ’yı temel bir yaklaşım olarak benimsemek durumundadır.

Sürdürülebilir Kalkınma, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılarak, geleceğimizin ekonomik ve çevresel olduğu kadar, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da doğru programlanması için bir gerekliliktir.

Bu noktalardan hareketle İş Dünyası’ndan bir grup insanın çabası ile 2004’te İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) kurulmuştur.

Derneğin amacı, Sürdürülebilir Kalkınma ’nın temel unsur ve ilkelerinin ülkemizde daha iyi anlaşılarak, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi; Sürdürülebilir Kalkınma bilgi ve bilincinin geliştirilmesine yönelik araştırma, yayın, eğitim, proje ve organizasyon çalışmalarının yapılmasıdır.

İş Dünyası’na örnek olarak, toplum, çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi derneğin öncelikli gündemini oluşturacaktır.

Dernek, çalışmalarını gerçekleştirirken, İş Dünyası’nın önemli kuruluşları başta olmak üzere, hükümet ve resmi kurumlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yakın işbirliğinde bulunmayı hedeflemektedir.
Haber yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.