TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur.

TAK, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.

TAK Kadıköy ve TAK Kartal olarak, TAK modelinin diğer kentlerimizde de yaygınlaşmasını destekliyor, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Temel İlkeler
Tasarımın Gücü; Sorunların tasarım yoluyla çözülmesi
Stratejik Tasarım; Yaratıcı fikirler, uygulanabilir tasarımlar
Fikir Paylaşımı; Gönüllü ve profesyonel tasarımcıların bir araya getirilmesi
Deneyim Paylaşımı; Ulusal ve uluslararası işbirlikleri

Katılımcı Fikirler; Kentlilerin fikir ve tasarım yoluyla proje süreçlerine katılımı
Buluşma; Farklı disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelmesi
Girişimci Tasarımcılar; Bilgi ve girişim
Kapasite Artırma; Erişilebilir eğitim ve bilgi
Yaratıcı İşbirlikleri; Yenilikçi sektörler
Sosyal Sermaye; Geliştiren ortam, iş yaratmadır.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.