Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği yaklaşımı ile kurulan; Tasarım Atölyesi Kadıköy; Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji gönüllü ortaklığı ile kurulmuştur.

Tasarım Atölyesi Kadıköy, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur.

Tasarım Atölyesi Kadıköy, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.