Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Akdeniz çanağında turizmde gelişmiş olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan, sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak'ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı ile 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde kurulmuştur.

TÜRÇEV, kuruluşunu takiben Mavi Bayrak Programı'na başlarken, yine FEE şemsiyesi altında; 1995 yılında Eko-Okullar ve Çevrenin Genç Sözcüleri, 2004 yılında da Okullarda Orman Programları'nı ülkemizde yürütmeye başlamıştır. 2011 yılında ise Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Programı ülkemizde yürütülmeye başlanmıştır. 2010 yılından bu yana da Mavi Bayrak Ödüllü halk plajlarında yaz döneminde plajlarda atık azaltımı için Plajına Sahip Çık Projesi'ni yürütmektedir.

Genel olarak sürdürülebilir turizm programları ve çevre eğitim programları olarak iki kategoride faaliyet gösterdiğini söylenebilir. Vakfın ve yürüttüğü programların web sayfası adresleri:

www.turcev.org.tr
www.mavibayrak.org.tr
www.ekookullar.org.tr
www.cevreningencsozculeri.org.tr
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.