TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.

TTGV 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu'nda Özel Sektör 2/3 oranında 10 üye ile temsil edilmekte, Yönetim Kurulu Başkanı da Özel Sektör temsilcileri arasından seçilmektedir. Kamuyu temsil eden 5 üye ise Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB'tir.

Ülkemizde yenileşim ve eko-inovasyon bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak ve bu kapsamda Ulusal İnovasyon Sistemine katkıda bulunmak, kuruluşlarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni mekanizmalar geliştirmek TTGV’nin amaçlarından bazılarıdır. Bu amacı gerçekleştirmek adına sadece program uygulayıcı kuruluş olmakla sınırlı kalmayıp, süreçlerde edinilen tecrübelerden hareketle tamamlayıcı proje ve faaliyetler de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda TTGV’ nin faaliyetlerini 4 eksende tanımlayabiliriz.

Program Yönetim Faaliyetleri: TTGV, bir kısmı kamu kaynaklı bir kısmı ise kendi kaynağından olmak üzere farklı kapsamda geri dönüşlü destek programları yürütmektedir. Bu programlar, Ar-Ge, yenileşim ve çevre alanlarında verilmektedir. TTGV markasının en bilinen bileşenidir.

Danışmanlık Hizmetleri ve Proje Uygulamaları: TTGV mevcut yenileşim eko sisteminde eksik ve ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesinde ve örnek uygulamaları gerçekleştirerek yaygınlaştırmasında katalizör rol üstlenmiştir. TTGV, özel sektörün ve talep oluşması durumunda diğer paydaş kuruluşların kapasite geliştirmesine katkı sağlayacak danışmanlık ve eğitim hizmetlerini bu eksen dahilinde gerçekleştirmektedir.

Fon Yönetim Faaliyetleri: TTGV, 2000 yılından beri girişim sermayesi alanında önemli ilklerin parçası olmuştur. TTGV, finansman yönetimi, raporlama ve izlenebilirlik konularındaki kurumsal altyapısı sayesinde fon yönetimi tecrübesi edinmiştir. Kanunla kurulmuş bir vakıf olarak, TTGV’nin kamu ve özel fonları bir arada yönetmek konusunda ciddi bir tecrübe vardır. TTGV bu birikimiyle, ülkemizde de gündeme gelecek yeni kamu programları için hem fon yöneticisi olarak hem de fon yönetim modelleri geliştirerek katkı sağlayabilecektir.

Fikir ve Politika Geliştirme Faaliyetleri: Öncü bir kamu–özel sektör ortaklığı modeli olarak TTGV, misyonu çerçevesinde Türkiye’de değer yaratacak özgün fikirleri geliştirmeyi, üretmeyi ve yaymayı hedeflemektedir. TTGV, diğer faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak ideaport© markası ile politika yapıcı kurumlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sektöründe öncü kişiler arasında köprü görevi görecek bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.