Duyurusu yok.
Yazdığı yorum yok.
Favori filmi yok.
Beğendiği film yok.

Vildan IŞIK, 1973 yılında Osmaniye’de doğdu. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’den 20. yy’da Rastlantı ve Rastlantısallık Sorunsalı isimli tezi ve Yapı Kredi Sanat ve Kültür Merkezi’nde açtığı kişisel resim sergisi ile mezun oldu. 2006 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Eğitimi Resim Bölümü’nden 1930-1970 Tarihleri Arasında Türk Resminde Sanat Tartışmaları ve Tartışmaların Odağındaki Sanatçı: Bedri Rahmi Eyüboğlu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2012 yılında Güney Kore’de holografi üzerine araştırma ve uygulamalar yaparak 2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nden Sanatsal İfade Aracı Olarak Holografi isimli tezi ve Holografi-Resim-Fotoğraf İlişkisi Üzerine isimli yaptığı hologramlardan oluşan sergisi ile sanatta yeterliliğini tamamladı.

1999 - 2014 yılları arasında farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan IŞIK, halen Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak resim ve holografik sanat çalışmalarına devam etmektedir.