Yeşil Kumbara Projesi sürdürülebilirlik ve buna hizmet edecek argümanların üretimine yönelik bir altyapı üzerine kurgulanmıştır.

Projemiz, sürdürülebilir bir dünyada yeşil ekonomiye artılar sunan bir çalışmadır. Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasına yönelik ürünlerin yerel yönetimler, STK’lar ve çevreye duyarlı markaların sponsorluklarında üretimi, hane ve iş yerlerine sağlıklı dağıtımı ve bu ürünlerde atıkların doğru tasnifini temel alan konseptimiz hammadde ve enerji israfı ve çevre kirliliği konularında alternatif yöntemler sunmaktadır.
Hane halkı ve kamusal yaşamın içindeki tüm bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin proje kapsamındaki çalışmaları ile eşgüdümlü olarak sürece dahil edilmesini amaçlayan projemizde öncelikle ambalajın doğru tanımlanması ve geri kazanımı amaçlanmaktadır.

Yeşil Kumbara ürünleri kullanıcılarının tamamı eş zamanlı olarak yeşil tüketicidirler. Başta ambalajlar olmak üzere evsel atıkları kaynağında doğru metodlarla ayrıştıran herkes yeşil tüketime de artı değer katmaktadır.
Yeşil Kumbara Projemiz ile, atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması ve Geri Dönüşüme (Yeşil Ekonomiye) kazandırılmasına yönelik bir yol haritası çiziyoruz.

Böylece; Sürdürülebilir, Geri Dönüşebilir, Yeşil Ekonomi odaklı bir konsept ile toplumsal bilinç oluşumu artırılarak paralelinde yerel yönetimlerin atıkların toplanmasında efektif kaynak kullanımının sağlanması ve ilgili STK’lar ve akademik çevrenin bu konsepti anlatımı ile hem yaşanabilir bir ülkeye sahip olmak hem de geri dönüşüm ekonomisinden elde edilecek kaynakların milli gelire sunacağı artıları değerlendirmek şanslarına sahip olacağız.

Kaynağında doğru ayrıştırma ile elde edinilen geri dönüşüm malzemeleri yeniden üretimde kullanılıyor. Bu durumda üçlü kazanım söz konusu oluyor.
Birincil kazanım, hammadde israfına yönelik. Ardından, atıkların çöp vb şekilde doğada bırakılmasının yarattığı çevresel etkinin azaltılması geliyor. Üçüncü olarak da, hammaddeden üretim ile geri dönüşümden üretim arasındaki enerji tasarrufu geliyor.
Haber yok.
Fotoğraf yok.
Kurumsal filmi yok.
Film seçkisi yok.
Sürdürülebilirlik raporu yok.